Legendariska idrottsledare.

Stående från vänster: Gunnar Åselid, Bengt Hollén och Alf Nygren. Dessa tre var med om att starta handikappidrotten i Sverige på 50-talet. Vilka är de övriga tre?

Legendariska idrottsledare.