16) Avslutning yrkesskolan år?

16) Avslutning yrkesskolan år?