Biografi om Emilie Secher

Emilie Secher var föreståndarinna för skolhemmet i Helsingborg från starten 1918. Nu finns en kort biografi om henne under fliken Skolhemmet Helsingborg och "Skrifter och dokument". Eller via den här länken