Nyheter

Ny bok av Wenche Willumsen

”Skolhemmet - om en liten flicka och ett stort hus”

Boken har drygt 60 sidor och är i A6-format, det vill säga en fjärdedels A4. I boken tar hon med läsaren på en rundvandring i Vanföreanstaltens skolhem i Helsingborg. Wenche var 10 år när hon kom dit i augusti 1960 och 17 år när hon flyttade ut våren 1967. Wenche skriver så här: ”Många gånger har jag vandrat runt i Skolhemmet under sena nätter och tidiga mornar när jag inte kunnat sova. Länge har jag tänkt skriva ner min promenad genom huset, som jag delade med 32 andra barn med rörelsehinder och den personal som hade till uppgift att ta hand om oss. Boken beskriver huset och under min vandring dyker olika minnen upp kring min vistelse där.” Boken går att beställa av Wenche på mejladress w.willumsen@hotmail.com eller via sms på 070 742 29 34. Boken kostar 90 kronor plus porto och det går bra att swisha.

Boken "Robert" gavs ut 8 september 2016

En av initiativtagarna till vår förening Roland Söderlund skrev en självbiografisk berättelse, som han kallade "Robert". Berättelsen ges ut i bokform den 8 september. Roland Söderlund avled 2010.

Boken kan beställas via vår e-post info@norrbacka-eh.se och skickas utan kostnad till uppgiven adress.

 

Nya Karolinska och Norrbacka i juli 2016

Bygget av nya Karolinska sjukhuset fortsätter och enligt planerna skall de första patienterna kunna tas emot i slutet av 2016. I anslutning till det nya sjukhuset byggs bostäder på överdäckningen av motorvägstunnlarna och det gamla järnvägsområdet samt längs Norra stationsgatan.

Vanföreanstalter och internatskolor

Vår förening medverkade vid DHR:s förbundsmöte 16-18 oktober med ett bildspel om vanföreanstalternas och internatskolornas drygt 80-åriga historia från 1890-talet till riksdagsbeslutet om nedläggningen 1971.