"Vi på Lidingöhemmet", färgfilm med ljud gjord 1970 av elever på skolan.

Speaker:  Lars Löfström.

See video