Historien kring Vanföreanstalterna och Norrbackas byggande.

Berättare: Roland Söderlund.

See video