KS-området 2012 och besök på EH

En vacker torsdag i augusti besökte Karin Westlund, Rolf Johansson och jag Karolinska sjukhusets område och jämförde en karta från 1914 över Eugeniahemmets område med en karta från i dag. Vi fick komma in på Eugeniahemmet och Karin berättade om byggnaderna både för oss och för den som skötte "Stora hemmet".

BilagaStorlek
karin_rolf_och_roland_pa_eh_22_augusti_2013.pdf572.22 kB