KS-bygget och Hagastaden 22 juli 2014

Arbetet med överdäckningen av Norra länken har påbörjats och Norra station är helt riven.