Maj Ödman samtalar 1994 med f.d. elever och lärare från Eh.

Inledande ord av kulturchefen i Solna, Desirée Edlund. Sedan samtalar Maj Ödman med: Lärare Elis Johansson, elev Erik Ståhl, elev Roland Söderlund, elev Tonny Granberg, rektorn vid Norrbacka 1957-71 Gert Boström, läkare 1956-70 Marcel d´Avignon, lärare 1960-71 Anita Åslund, kurator 1962-70 Inga-Maj Juhlin, förälder Paul Ekman, läkare 1965-71 Stig Jonsäter, elev Tina Henriksson och elev Ann Persson.

See video