Rullstolar i city 1967. Färgfilm utan ljud.

Rektor Gert Boström med några lärare och elever rullar rullstol i Stockholms city för att prova framkomligheten.

See video