Fackskolan på Norrbacka 1971. Färgfilm utan ljud.

Filmen är en Super-8 utan ljud filmad av mig, Rolf Johansson, när jag gick på Fackskolan åren 1969-71.
Man får se lektioner i maskinskrivning med läraren Vivan Nodbrink, engelska med Märta Mellberg, konsumentkunskap med Ann-Christin Wangler, företagsekonomi med Johan Borgenstierna, matematik med Rose-Marie Johansson, läraren Ove Emanuelsson, samhällskunskap med klassföreståndaren Ann-Marie Eldh och gymnastik i samlingssalen med Brita Karlin.
Mitt i filmen spränger Ulf Sellgren, Håkan Kax, Bengt "Fimpen" Lindberg och Martin ölburkar utanför Tallbo. Filmen avslutas med Norrbackaelever som besöker GIH.

See video