Stulen barndom av Barbro Olsson

Barbro Olsson var elev på skolhemmet 1945-1949.