Vanföreanstalter och internatskolor

Vår förening medverkade vid DHR:s förbundsmöte 16-18 oktober med ett bildspel om vanföreanstalternas och internatskolornas drygt 80-åriga historia från 1890-talet till riksdagsbeslutet om nedläggningen 1971.

BilagaStorlek
norrbacka-eh_pa_dhrs_forbundsmote_16-18_oktober_2015.pdf2.35 MB