Bo Karlsson - sid 33

610929. Jobb till kl 11 sen var vi ledig sa jag var och klippte mig och tvattade tre skjortor. 610930. Jobb till tolv, gjorde det jag brukar pa Idrdagarna. Vilade mig sedan . Gunnar hade fixat biljetter till Vinterpalatset, det var en bra film. Vi akte till Danielssons efter filmen, Siv, Marta, Ulla, Gunnar, Nils Engstrom och jag.

611001. Sondag. Vi jobbade halvdag och at som vanligt. Sen var jag ut och fotograferade i KS parken. Var uppe pa kvinnliga och fikade med Marta och vi sag pa TV. Tore kom upp pa Trangbo och berattade att han skall borja att jobba pa stan i morgon.

611002. Teori pa fdrmiddagen sen jobbade vi till 15.00 for att sedan vara pa gymnastik i samlingsalen. Efter maten spelade vi wollyboll tiil kl 18.00. Knutsson har i stan ska visst bdrja att jobba har i stan. Leif var hit och vi fikade. Sen han gatt ordande jag en del papper.

611003. Vi jobbade till 16.00 Jag och Ulla var och halsade pa Helge och Elsie. Vi var dar ganska lange.

611004. Upp till en ganska virrig dag. Pa morgonen teori materiallara och ritning, sen jobb till 16.00. Gunnar och jag planerade fodr Ldrdagen.

611005. Vi jobbade till 10.00, sen blev det strumptvatt. Kl 18.00 salde vi jag och "Rulle" 106 stycken biljetter till filmen "Musen som rdt".

611006. Jobbade men var inte sa kry men hdll igang till 16.00 i alla fall. Skrev brev pa eftermiddagen till jag gick till kvinnligas dagrum dar vi fikade.

611007. Vi jobbade i fyra timmar, at och duchade. Kande mig inte battre i min fdrkylning. Lade mig och sov till 16. Vi gick akte till Intiman pa Odengatan och sag "Det ar aldrig fdr sent" med Isa Quensel och Sigge Furst. Vi var sen till Danielssons innan vi aket hem. De som var med pa detta var Marta, Gunnar, Marianne, Tore, Siv, och en flicka som kande Marta vid namn Barbro. Vi var fyra i taxin hem Tore Marianne Siv och jag. Det var en kvall att m^lnnas.

611008. Sdndag. Hdll pa att komma for sent till frukost. Efter maten bytte vi lakan och var och mdtte Gunnar och Barbro pa Solnabron. Vi var upp pa fyran med Marianne och visade skollokalerna pa atta trappor. Vi fikade med Marianne och Tores vanner fran Sommarsol. Jag framkallade en film at Sune Nordgren. Vi fikade

< Föregående sida

 

igen och vi var tio stycken pa kvallen innan Gunnar och Barbro akte hem.

611009. Pa teori och jobbade till 15.00 Var sen och lade mig var sa fdrkyld.

611010. Lag hela dagen.

611011. Materiallara pa formiddagen och jobb till 16.00 Var sen ut pa stan vi horde pa Radio Nord och Topp tjugo.

611012. Vi jobbade till 16.00 och at middag. kl 17.00 Var upp pa kvinnliga och flickorna. Vi sag en rysk film pa TV. "Kuben" kom inte hem fdr han hade blivit gripen av polls fdr fylleri. Han fick sova ruset av sig i finkan.

611013. Vi jobbade till 16. Sen var vi ock badade och sedan ner till samlingssalen och gjorde i ordning fdr film "Oversten och jag" Ner pa Trangbo och skickade efter till Claes Ohlsson i Insjdn en matare till mdrkrummet.

611014. Jobbade till 12 Sedan kopte jag dack och slang till min cykel och bytte detta pa cykeln. Tore var har hela tiden, vi var upp pa kvinnliga och fikade var sen ned till cykeln igen. Duchade och akte till Tore Jonsson i Bromma med Marianne och Ulla. Vi fikade och at tarta. Akte hem och hittade da Rullander liggande pa rummet med svarartat epileptiskt anfall, hur lange det hade pagatt vet inte jag. Han lag i en rora av kaffesump, mattor, bord och annat idst. Jag vantade i en timme men blev orolig for anfallet slutade ej. Lyckades att fa ned nagon fran dvervaningen som passade "Rulle" da jag fdrsdkte att skaffa hjalp. Uppe pa elevhemmet Iyckades jag fa tag pa nattvakten pa kvinnliga och hon fick tag pa Tehlander. Tehlander kom till min hjalp och kom till Trangbo med Wolksvagenbussen som hon backade ned mot Trangbo. Vi Iyckades med fdrenade krafter bara, slapa, Rullander till bussen och kdrde till Karolinska sjukhuset. Vi var dar vid 3 tiden pa natten. Nagot trdtt lade jag mig 3.20.

611015. Sdndag. Upp men nagot sdmnig efter nattens dvningar. Stadade pa luckan och det var tur det fdr att Nisse och Maggan kom hit kl 12. Var runt och visade dem runt pa Norrbacka. Vi fikade alla innan Nisse och Maggan maste aka till Enkdping igen. "Rulle" fortfarande pa KS.

611016. Var pa teori och materiallara och Tord svarade i nattmdssan han Iyckades med att fa till en kemisk fdrening mellan syre och luft. Jobbade till 16. Stadade sen pa Trangbo, hade ju vakten pa Trangbo denna veckan. Vi hade gymnastik till

Nästa sida >