Styrelsen

 
Ordförande:           Sune Nordgren, Solna
Kassör:                   Rolf Johansson, Norsborg
Sekreterare:           Birger Nord, Solna

Ledamöter:             Elsie Berg, Norsborg
                                 Stig Gunnarsson, Tyresö
                                 Bernt Hansson, Täby
                                 Gert Boström, Solna