Klass 7 år 1953

Bild från Stig Olsson, som berättar: "Klassfoto: klass 7 år 1953. Övre raden från vänster, Villy Englund, Gullvi Kvist, Gunnel Svensson, Eivor Albinsson och Evert Persson. Nedre raden från vänster, Stig Allan Olsson, lärarinna Ingrid Råberg och Lennart Larsson. Bilden är tagen av MIATORPS - FOTO, fotografisk specialaffär, Planteringsvägen 74 Hälsingborg. Telefon 19667. Storskollärarinna Ingrid Råberg började på Skolhemmet som mellanskolelärarinna och det var hennes första tjänst efter seminariet. Hon flyttades till storskolan i samband med mor Millans avsked 1950."

Klass 7 år 1953