Fröken Ingrid Råberg 1953

Bild från Stig Olsson. Ingrid Maria Råberg var född i Västervik 20 april 1902. Fröken Råberg började 1924 som lärare i mellanskolan (klasserna 3 och 4) på skolhemmet och var samtidigt slöjdlärare för flickorna. Hon kom från Kalmar, där det fanns en lärarutbildning. I samband med föreståndarinnans avsked 1950 och avgången av storskolans lärare blev fröken Råberg lärare i storskolan (klasserna 5 - 7). Hon avled i Helsingborg 4 maj 1997.

Fröken Ingrid Råberg 1953