Infarten till Norrbacka.

Infarten med Trångbo till vänster innanför grindarna.

Infarten till Norrbacka.