Rensning av plaskdammen 1949

Bild från Stig Olsson: På bilden syns på kryckor Gunilla Persson, en tillfällig vaktmästare rensar plaskdammen  (vet ej namnet), han skymmer någon som jag ej heller vet vem det är, i bakgrunden Leif Kjellsson i mitten och Arne Falk till höger. I förgrunden Stig Allan Olsson på alla fyra och Gustav Landgren med ryggen mot fotografen. Fotot taget troligen 1949.

Alf Åkesson berättar: ”Framför källartrappan, någon meter från stenmuren, fanns på min tid en plaskdamm, avsedd för lek med barkbåtar och dylikt. En gång höll en gosse, Bertil, på att drunkna i plaskdammen. Bertil var svag och matt, kanske var han relativt nysjuk när han började i första klass. Hur som helst var han befriad från en del lektioner och då fick han vara ute och leka. Jag gick i andra klass. Märta Bogren brukade ofta under lektionerna gå fram till fönstret och titta ut i fjärran. En dag när hon stod där vid fönstret, skrek hon plötsligt till och rusade ut. Bertil hade fallit i plaskdammen och hamnat under vattnet. Lärarinnan lyckades få upp honom innan det var för sent. Sedan påstod hon att det var gud som hade lett henne fram till fönstret för att hon skulle kunna rädda Bertil. Vem som låtit honom falla i vattnet sa hon inte något om. Kanske bidrog denna episod till att dammen togs bort. Jag tror dock inte att det skedde under min tid. Till vänster om källardörren var vaktmästarens verkstad (och frisersalong). Den hade nog två fönster. Därefter kom pannrummet och sist, vid gaveln, vedförrådet. Vi fick hjälpa till att frakta enmetersveden från vedtraven, som låg på vägen mot fotbollsplanen, till vedutrymmet. Vi kastade in veden genom en fönsteröppning på västra gaveln under storskolefönstret. Jag tyckte att det var ett roligt jobb.”

Stig Olsson tillägger: "Gossen som föll i plaskdammen och höll på att drunkna hette Bertil Olsson och var från Simrishamn. Efter händelsen fylldes plaskdammen och blev sandlåda  innan den togs bort i början på 1950-talet. Det fanns även en sandlåda mot muren i utrymmet mellan slänten och trappan mot gården."

Rensning av plaskdammen 1949