Stig Allan Olsson i rullstol tillfälligt 1953

Bild från Stig Olsson. Stig Allan Olsson sitter tillfälligt i rullstol eftersom bandagen var på lagning inne i stan på Vanföreanstalten. Vid sådana tillfällen fick man låna en rullstol.

Bakom kastanjeträdet syns den nätinhägnade krocketplanen, som den nya föreståndarinnan Anna Larsson lät anlägga. Där spelades krocket och ibland genomfördes skolmästerskap, men annars fick eleverna inte vara på krocketplanen.

Stig Allan Olsson i rullstol tillfälligt 1953