Rivningen av Norrbackas flygel okt. 2010.

Rivningen av Norrbackas flygel okt. 2010.