KS-bygget vid Norrbacka april 2011.

Till höger ser man en skymt av Norrbacka sticka fram.

KS-bygget vid Norrbacka april 2011.