Norrbacka - spegelvänd.

Eftersom Trångbo ligger till vänster på bilden, måste den vara spegelvänd.

Norrbacka - spegelvänd.