Gunilla Persson 1953

Bild från Stig Olsson. Gunilla Persson (Åkesson) med flaggstången i bakgrunden.

Stig Olsson berättar: "Flaggstången blåste omkull 1948 på dagen då Skolhemmet fyllde 30 år och det var nästan storm från väster, men det skulle flaggas. Den föll med ett väldigt brak och gick i tre delar. Det var på lektionstid så ingen var ute på gården och kunde komma till skada. Det tog några år innan en ny restes och jag hjälpte vaktmästaren att måla den."

Gunilla Persson 1953