Roland Söderlunds inskrivningskort 1926.

Roland Söderlunds inskrivningskort 1926.