Sommarkollo på skolhemmet 1949

Bild från Stig Olsson, som berättar: "Detta är en bild från en annan verksamhet än den vanliga internatskolan. Somrarna 1949  och 1950 lånades skolhemmet av DHR, som hade sina första barnkolonier förlagda dit för att sedan ha dem i Vejbystrand. 1949 blev min mor allvarligt sjuk och låg på lasarettet i Ystad ett par månader i början av sommaren och mina 7 hemmaboende syskon spreds ut på bygden och far låg på Orups sanatorium. När vårterminen var slut fick jag stanna kvar, vilket kändes hårt, för att sedan delta i sommarkolonin i tre veckor, tror jag. När den var slut fick jag besked att någon av mina äldre bröder skulle hämta hem mig, men jag visste inte vilken dag, så jag satte mig på en pall i dagrummet vid dörren ut mot gården redan på morgonen och satt kvar till kvällen. Nästa morgon likadant och på eftermiddagen kom min bror Henry. Jag kan känna det än i dag.   

 På bilden vid bilkarossen sitter Leif Kjellsson till höger på taket, Rolf Engelin står med armen över bröstet i mitten på marken och jag står på kryckor ute till höger. Jag tror att flickan snett framför mig heter Maud men i övrigt minns jag inte namnen."

Sommarkollo på skolhemmet 1949