Första studentexamen på Norrbacka 1967.

Första studentexamen på Norrbacka 1967.