Kem Thapper examen 1961.

Kem sitter här och pluggar geografi 1958.

Kem Thapper examen 1961.