Klass 7 år 1949

Bild från Karin Westlund. Övre raden från vänster: Stig Ahlgren, läraren Elis Johansson, Elvy Karlsson, Ulla Levin, Tony Granberg (delvis skymd), Karin Westlund, Doris Wahlund och en nu okänd flicka. Nedre raden från vänster: Lenart Samuelsson, Haldor Karlsson och Nils Olof Johansson.

Klass 7 år 1949