Bo Areskoug och Barbro Pilstål i loggian 1958.

Foto: Roland Petersson.

Bo Areskoug och Barbro Pilstål i loggian 1958.