Första studenterna på Norrbacka 1967.

Första studenterna på Norrbacka 1967.