Göran Svanborg spelar ishockyspel på Björnidet 1958.

Foto: Roland Petersson.

Göran Svanborg spelar ishockyspel på Björnidet 1958.