Göran Svanborg och Inger Gustavsson 1958.

Foto: Roland Petersson.

Göran Svanborg och Inger Gustavsson 1958.