Avdelning 8, tidigt 1940-tal

Bild från Gunborg Sjö, fotot taget av Gudruns Tjärnlunds pappa. Det är syster Elins avdelning, från vänster: Maj Britt Nilsson, Inger Isberg, Elsa Jäderkvist, Barbro, Vivianne från Norge, Gunborg Sjö, syster Elin, Britt Classon, Karin Hassis, Elvy Eriksson, Ulla Britt Westman, Gudrun Tjärnlund (i rullstol) och Siv Bång.

Avdelning 8, tidigt 1940-tal