Klass 2 år 1938

Bild från Gunborg Sjö. Foto taget av fröken Offerholm.

Klass 2 år 1938