Kem Thapper examen 1961.

Till höger om Kem står Laila Olsson och tittar på sina blommor.

Kem Thapper examen 1961.