Kerstin Wallin och Sune Nordgren 1958.

OBS! Lägg märke till Nbi-porslinet och kameran med lösa blixtlampor som kastades efter en blixt.

Kerstin Wallin och Sune Nordgren 1958.
Fotograf: 
Roland Petersson