6) Avslutning yrkesskolan år?

6) Avslutning yrkesskolan år?