Utspring vid första studentexamen 1967.

Utspring vid första studentexamen 1967.