Konfirmander omkring 1952

Bild från Sven Thörn. Stående från vänster: Siv Berntsson , Gullvi Kvist , Sven Thörn och   och och     Lennart Larsson. Sittande från vänster: Arne Falk och Gustaf Landgren.

Konfirmander omkring 1952