Rivningen av Norrbackas flygel okt. 2010.

Foto: Roland Petersson.

Rivningen av Norrbackas flygel okt. 2010.