Anita Ek och Gullvi Kvist omkring 1953

Bild från Sven Thörn. Anita Ek till vänster och Gullvi Kvist 1952 eller 1953.

Anita Ek och Gullvi Kvist omkring 1953