Nils Petter Johansson, gårdskarl och vaktmästare 1886-1928.

Nils Petter Johansson, gårdskarl och vaktmästare 1886-1928.