Sömmerskeutbildning 1931.

Sömmerskeutbildning 1931.