Svinvakterskan Moster Augusta 1914.

Svinvakterskan Moster Augusta 1914.