Krocketspel 1920.

I bakgrunden ses Nya Hemmet (T5) byggt 1911-1913. Lägg märke till järngrindarna, som ursprungligen var placerade nere vid Uppsalavägen och utgjorde hemmets första grindar. De var vackert smidda i enlighet med tidens smak och tillkom, troligtvis, sommaren 1888. Dessa grindar blev 1913 flyttade till det nybyggda "Nya Hemmet" som då hade en egen staketomsluten del av hemmets område. Nya Hemmet byggdes för att ge de "överåriga, som inte kunde skickas iväg till samma elände de kom ifrån" en fristad till livets slut. De nya grindarna vid Uppsalavägen blev en stor, vacker och imponerande konstruktion i trä.

Krocketspel 1920.