Syster Jenny och Erik Larsson 1921.

Syster Jenny och Erik Larsson 1921.