Hästen Brunte och tuppen Kalle 1929.

Huset i bakgrunden: Trädgårdsmästarbostad, ursprungligen stall för getter.

Hästen Brunte och tuppen Kalle 1929.