Emma Kruse förest. 1916-1932.

Föreståndarinna på Eugeniahemmet åren 1916 - 1932.

Emma Kruse förest. 1916-1932.