Bo Areskoug och Barbro Pilstål 1958.

Foto:  Roland Petersson.

Bo Areskoug och Barbro Pilstål 1958.